Beeld

 

Beeld

BEELD
Tijdens MUZeLIERe geven kinderen en leerkrachten hun
gevoelens, fantasie, ervaringen, visuele indrukken op een beeldende manier weer.

Zo verwerven ze inzicht in een breed scala van beeldende processen,
materialen en technieken door er op een creatieve manier mee om te gaan.