Muziek

MUZIEK
De kinderen realiseren hun kansen om muzikaal actief deel
te nemen aan het maken, het beluisteren, het reageren op
en het zelf samenstellen van klanken en geluiden.
Ze genieten van zingen, musiceren en met
veel plezier experimenteren en improviseren ze met klank en geluid.