Drama

folder_muzeliere-drama

DRAMA
Tijdens de MUZeLIERe worden de leerlingen en de leerkrachten
geprikkeld om zich via ervaringen, gevoelens, ideeën, fantasieën te uiten in spel.
Door middel van spel nemen de leerlingen waar dat de juiste verhouding
tussen woord en beweging de expressie kan vergroten.