Visie

VISIE

Kinderen zoeken naar tekens om hun relatie tot de werkelijkheid te verduidelijken: ze bepalen een code met stippen, vlekken, krabbels, schreeuwen, Spontaan zullen zij hun voorkeur laten blijken voor bepaalde tekens.”

VIJF MUZISCHE DOMEINEN

 

     Bij MUZe LIERe is het de bedoeling dat de leerlingen én leerkrachten speels omgaan met audiovisuelebeeld-, klank-, lichaams- en/of  woordtaal.

Ze exploreren, nemen waar, experimenteren, verbeelden, reflecteren, oriënteren, geven vorm, evalueren maar vooral genieten. Ze blijven nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken, vertrouwen op hun eigen expressiemogelijkheden en durven hun creatieve uitingen tonen.

MUZe LIERe geeft hen vreugde en plezier in zelfexpressie en verruimt hun vaardigheden

Door muzisch te werken:

  • Kan het kind zijn/haar eigen mogelijkheden beter leren kennen (zelfbeeld), zijn/haar wereld beter ordenen (wereldbeeld), zich beter uiten in wat er in hem leeft (expressiefunctie), beter communiceren met anderen. (communicatieve functie)

Creativiteit bij kinderen

Creativiteit bij kinderen